วันนี้ (4 ธ.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้สั่งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับการใช้งานของพสกนิกรจำนวนมากที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นครั้งแรกในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ โดยผู้ประกอบการได้มีการจัดตั้งสถานีฐานใหม่ (Small Site) เพิ่มเติม อีกทั้งขยายช่องสัญญาณของสถานีเดิม    ในบริเวณพระราชวังไกลกังวล เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ ทั้งนี้ การเพิ่มความแรงของคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการรองรับปริมาณการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธ.ค. 2556 เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ “การดูแลประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพบริการเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการสามารถแจ้งและร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลข โทรศัพท์ 1200 ได้ทันที” นายฐากร กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช. สั่งโอเปอเรเตอร์เพิ่มสัญญาณมือถือที่หัวหิน

Posts related