วันนี้ (13 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. หรือร่างฯ กำกับเนื้อหาทางโทรทัศน์วิทยุ ตาม ม. 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) อีก 30 วัน แล้วนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมกสท.และกสทช.อีกครั้งคาดจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 60 วันนับจากนี้ ส่วนกรณีกระแสคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร อยากให้เลื่อนการประมูลทีวีดิจิทัลออกไปนั้น ได้ชี้แจ้งว่า การเลื่อนประมูลมีทั้งส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกมธ.สามารถเสนอความคิดเห็นได้ ส่วนการเลื่อนต้องให้ศาลมีคำสั่งเท่านั้น โดยยืนยันว่า กระบวนการยังดำเนินการต่อไป นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบอนุมัติเงินให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ดกสทช. เพิ่มให้อีกจำนวน 3.4 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานบุคคลากรเดือนพ.ย. – ธ.ค. 56 โดยรวมแล้วกสทช.อนุมัติเงินค่าดำเนินการไปแล้วจำนวน 52.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำ ได้แก่ ค่าเงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างต่างๆ จำนวน 28.61 ล้านบาท และค่าโครงการ 5 โครงการ จำนวน 20 ล้านบาท ส่วนค่าเช่าสำนักงานอาคารไอ ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี รังสิต กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของซุปเปอร์บอร์ด ส่วนการบริการคงสิทธิเลขหมาย หรือการโอนย้ายเลขหมาย คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่หมดสัญญาสัมปทาน บริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีลูกค้าประมาณ 17 ล้านเลขหมาย เหลือลูกค้ายังไม่โอนย้ายจำนวน 13.2 ล้านเลขหมาย อยู่ระหว่างการโอนย้ายอีกจำนวน 1 ล้านเลขหมาย โดยพบว่ายังติดปัญหาการโอนย้ายได้เพียงวันละ 60,000 เลขหมายเท่านั้น ส่วนบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี มีลูกค้าประมาณ 70,000 เลขหมาย ยังเหลือลูกค้าไม่โอนย้ายจำนวน 28,000 เลขหมาย โดยคาดว่าลูกค้าส่วนที่ไม่ดำเนินการโอนย้าย อาจจะเป็นลูกค้าบัตรเติมเงิน หรือลูกค้าที่จะไม่มีการใช้งานเลขหมาย เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เดินหน้าดันร่างม.37 เปิดประชาพิจารณ์ 30 วัน

Posts related