วันนี้(23 ก.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.) ที่ประชุม กสทช.จะพิจารณาวาระโครงการสนุนสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลโดยการแจกคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลโดยจะมีความชัดเจนเรื่องมูลค่าคูปอง 690 บาท หรือ 1, 000 บาท การนำคูปองไปแลกอุปกรณ์อะไรได้บ้างและบริษัทที่จะเข้ามารับแลกคูปองต้องผ่านคุณสมบัติ ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน วางเงินค้ำปะกัน รวมถึงบริษัทผู้ผลิตกล่องเซต ทอปบ็อกซ์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข คือ มีเงินค้ำประกัน 2 ล้านบาท รับประกันกล่อง 3 ปี สามารถเปลี่ยนได้ทันทีหากกล่องมีปัญหาและมีจุดแลกซื้อคูปองในวันที่เริ่มต้นแจก ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะรักษาความสงบ(คสช.) เพื่อพิจาณาต่อไปทั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบให้แลกได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณดิจิทัลภาคพื้นดิน(ดีวีบี ที2) เพียงอย่างเดียว ไม่รวมกล่องดาวเทียม – เคเบิลทีวี อื่นๆจากเดิมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)กำหนดเงื่อนไขให้แลกรับได้ 4 ประเภท คือ กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ระบบดิจิตอล กล่องเซตทอป บ็อกซ์สำหรับระบบเคเบิลทีวี ดิจิตอลกล่องเซตทอป บ็อกซ์สำหรับระบบทีวีดาวเทียม และ ทีวีที่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ภายในเครื่องนอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.ยังได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายรอม หิรัญพฤษ์ อดีตผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร์ (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และ นางนิลวรรณเ พชระบูรณะ อดีตรองประธานก มธ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วุฒิสภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อครบองค์ประชุม แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าประชุมต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เตรียมเคาะราคาคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลพรุ่งนิ้

Posts related