วันนี้(9เม.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช. ร่วมกับ นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการการวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชเลขาธิการ พลเอกชูชาติ สุขสงวน รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สภาบันพระมาหากษัตริย์ วุฒิสภา และพลตำรวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ผบช.สทส.)และผู้แทนจากกอ.รมน. ร่วมเปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย ในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อที่เผยแพร่ผ่านฟรีทีวีเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม รวมถึงวิทยุ และวิทยุชุมชนนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ศูนย์การตรวจสอบเนื้อหา สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ประมาณ 80 ช่อง แบ่งเป็นช่องรายการทีวี จำนวน 40ช่อง และวิทยุทั้งหมดจำนวน 40 ช่อง โดยจะมีทีมตรวจสอบ 24 ชั่วโมง โดยใช้งบดำเนินการประมาณ 50 ล้านบาท และจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบให้ได้ประมาณ200 ช่อง ซึ่งจะใช้งบดำเนินการประมาร 130 ล้านบาทกสทช.จะทำหน้าที่ตรวจสอบหากช่องรายการกระทำผิดม.122หรือกรณีหมิ่นประมาณ กสทช.จะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)และหากช่องรายการมีการโฆษณาเกินจริง โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ทำงานร่วมกันต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาทีวี-วิทยุ

Posts related