วันนี้(19พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมของประเทศในอาเซียนและกสทช.ประเทศอิตาลี ซึ่งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณสำนักงานกสทช. ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯจำนวน 7-10 คนและมีเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมประมาณ 20 คนที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการมือถือ โดยผู้ที่ร้องเรียนต้องสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประชาชน สามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางปกติคือ สายด่วนสำนักงานกสทช. 1200 ได้ สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นผู้ร้องเรียนต้องสมัครใจการเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยเท่านั้น หลังจากนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวกลางเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งกระบวนการเช่นนี้จะช่วยลดขั้นตอนการพิจารณา ส่งผลให้แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รวเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังลดกระบวนการฟ้องศาลอีกช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามสำหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาท โดยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.2555

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยผู้ร้องเรียน-ค่ายมือถือ

Posts related