น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งล่าสุด พบว่ารายการ “พลังปาฏิหารย์” ในช่องรายการ H Plus Channel มีการแสดงออกถึงพิธีกรรมแนวเหนือธรรมชาติ โดยส่งพลังผ่านทางจอโทรทัศน์จาก “เทพเพอร์ซิอุส” และสามารถรักษาโรคหรือปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ชมได้ ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์อย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณาแล้วว่ ารายการดังกล่าวมีข้อความที่อาจเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ซึ่งมีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น จึงมีมติให้เชิญช่องรายการดังกล่าวมาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมาได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เข้าร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหารของช่องดังกล่าวยินดีถอดรายการออกจากผังแล้ว และจะเข้มงวดดูแลรายการไม่ให้เกิดข้อความหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค รวมทั้งการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่ผิดกฏหมายด้วยทั้งนี้ พบว่ามีช่องดาวเทียมหลายช่องที่นำเสนอรายการเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ เหนือธรรมชาติหลายช่องที่อาจต้องหารือเพื่อหาหลักเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจากการขายสินค้าที่โอ้อวดเกินจริงอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ช่องรายการ H Plus Channel ได้รับหนังสือเตือนให้ระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น กสท. จึงมีมติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 2 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง วันที่ 24 มี.ค.57 แต่หากพบภายหลังมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา ประกาศ กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะให้อายุใบอนุญาตเหลือ 1 ปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เผยช่องเอชพลัสฯยอม ถอด “พลังปาฏิหาริย์”

Posts related