วันนี้(20 พ.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า หลังจากเข้ารายงานตัวที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต อาศัยตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึก2457 ทางสำนักงานกสทช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามคำสั่งของกฎอัยการศึกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเตรียมเรียกผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต(ไอเอสพี)ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำนวน 108 บริษัท เข้ามาหารือในวันพรุ่งนี้(21 พ.ค.)เพื่อร่วมกันควบคุมและกำชับเนื้อหาที่ออกอากาศผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและจะดำเนินการส่งรายชื่อให้แก่กองทัพบก เพื่อร่วมมอนิเตอร์ควบคุมเนื้อหารายแรงหมิ่นสถาบันและกระทบต่อความมั่นคง  ในขณะเดียวยังออกคำสั่งให้กสทช.เขตทั้งหมดให้ความร่วมมือกับกองทัพภาคหากมีการขอความร่วมมือดำเนินงานต่างๆ นอกจากนี้ได้ทำหนังสือถึงสถานีโทรทัศน์ที่ทางกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(กอ.รส.)ขอความร่วมมือให้ระงับการออกอากาศระงับการถ่ายทอดประกอบด้วย  1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5  2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น  3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี4. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท  5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี 6.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล 7.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูกาย 8.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี9.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์ 10.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี และ11.วิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน โดยขอให้ปฏิบัติตามกฏอัยการศึกอย่างเคร่งครัดต้องปิดสถานีไปจนกว่าจะยกเลิกประกาศดังกล่าว  ส่วนสถานีวิทยุต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์อย่างเคร่งครัดโดยล่าสุดมีสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศจาก กสทช.แล้วประมาณ 4,700 สถานีสามารถออกอากาศได้ตามปกติและที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอีกกว่า3,000สถานีต้องหยุดออกอากาศ โดยจะให้เจ้าหน้าที่ด้านกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการประสานจาก กอ.รส. “สำหรับกฎอัยการศึกนี้ทหารมีอำนาจเต็มที่ทั้งหมด ทั้งด้านโทรคมนาคมกระจายเสียง และโทรทัศน์  โดยขณะนี้ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายดำเนินการมอนิเตอร์ ซึ่งหากพบว่าสถานีวิทยุจำนวน 3,000สถานีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกสทช. ดำเนินการกระทำผิดจะแจ้งกองทัพบกเพื่อจับกุมและปิดสถานีทันที”นายฐากร กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เรียกพบไอเอสพี ควบคุมเนื้อหาอินเทอร์เน็ต

Posts related