วันนี้ (16 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 ก.ค.นี้จะมีการจัดประชุม กสทช.วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนคูปองส่วนลดเงินสดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลโดยจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค มารวบรวมเป็นข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ หลังจากนั้นในเดือน ส.ค. จะดำเนินการพิมพ์คูปองจัดวางระบบต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายคูปองฯ ดังกล่าวได้ไม่เกิน 15 ก.ย.นี้ทั้งนี้ กสทช.พยามจะเร่งดำเนินโครงการคูปองฯอย่างรวดเร็ วเนื่องจากเลยกำหนดกรอบที่ กสทช.จะแจกภายในเดือน ก.ค. 57 โดยเข้าใจผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ออกมาเรียกร้อง เนื่องจากได้รับผลกระทบ และสร้างความเสียหายจากการแจกคูปองที่ล่าช้าออกไปคิดเป็นมูลค่าราวๆ 1,000 ล้านบาท ต่อ เดือนนายฐากร กล่าวว่า กสทช.ยังเห็นชอบแผนการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่เพื่อจัดระเบียบการใช้คลื่น(รีฟาร์มมิ่ง) ใน 2 ย่านคลื่นความถี่ คือ 1710-1880 เมกะเฮิร์ตซและ 790-960 เมกะเฮิร์ตซ ที่หน่วยงานเพื่อความมั่นคงและผูัให้บริการโทรคมนาคมโดยย่าน 1710-1880 เมกะเฮิร์ตซ คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ ทรูมูฟเอชขณะที่ย่าน 790-960 เมกะเฮิร์ตซ มี บริษัท กสท โทรคมนาคม ทีโอที และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ใช้งานอยู่นั้น นำไปจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซในอนาคต ซึ่งต้องรอนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปสำหรับแผนการกำหนดจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ คือ หน่วยงานเพื่อความมั่นคงยอมคืนคลื่นที่ใช้ใน 2 ย่านความถี่มายัง กสทช.เนื่องจากตามแผนแม่บทคลื่นความถี่ของ กสทช. กำหนดให้คลื่นทั้ง 2 ย่านใช้ในกิจการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์ต้องนำไปเปิดประมูล โดยหน่วยงานความมั่นคงจะได้รับการจัดสรรคลื่นในย่านความถี่ใหม่ทดแทนจากการยอมคืนคลื่นทั้ง 2 ย่าน ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยปกติ ที่หน่วยงานเพื่อความั่นคงหรือ หน่วยงานราชการ จะต้องได้รับการจัดสรรคลื่นเพื่อใช้ในกิจการทางทหารและราชการโดยไม่ต้องผ่านการประมูลอยู่แล้ว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.แจกคูปองหนุนเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล 15ก.ย. นี้

Posts related