วันนี้(21มี.ค.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากกรณีการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลนั้น ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการหาซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ทีวี และกล่องรับสัญญาณ หรือ เซตทอป บ็อกซ์ โดยขอให้สังเกตสัญญลักษณ์ที่มีสติกเกอร์“ น้องดูดี ดิจิทัลทีวี ” และHalogramกสทช.ClassA Broadcast ซึ่งติดอยู่บริเวณหลังเครื่อง เพื่อเป็นการการันตีว่า อุปกรณ์รุ่นดังกล่าวได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสทช. สามารถรับชมรายการทีวีดิจิทัลได้สำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเปลี่ยนทีวีใหม่แต่ยังใช้ทีวีเครื่องเก่า ไม่ว่าจะเป็นจอโค้ง จอแบน สมาร์ททีวีที่ตัวเครื่องรับอะนาล็อก ต้องมีการใช้งานควบคู่กับกล่อง เซต ทอป บ็อกซ์ ระบบ ดีวีบี – ที2 เชื่อมต่อกับทีวีเพื่อรับชมทีวีดิจิทัลโดยมีเสาหนวดกุ้ง หรือเสาก้างปลาแบบรับคลื่นยูเอชเอฟ (UHF) เป็นตัวรับสัญญาณ ส่วนผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนทีวีเครื่องใหม่ ซึ่งมีจูนเนอร์ระบบ ดีวีบี – ที2 หรือภาครับสัญญาณดิจิทัลทีวีได้ในตัว สามารถต่อเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งเข้ากับทีวีได้ทันที โดยไม่ต้องใช้กล่องเซตทอป บ็อกซ์ และสามารถรับชมทีวีดิจิทัลจำนวน24ช่องและในอนาคตได้ทั้งหมด48ช่องได้นอกจากนี้ผู้บริโภครับชมทีวีผ่าน ระบบจานดาวเทียมหรือผ่านเคเบิล สามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ แต่คุณภาพ ความคมชัดอาจจะไม่เทียบเท่ากับการต่อสัญญาณผ่านกล่อง เซต ทอป บ็อกซ์ และ ทีวี รุ่นที่มีดิจิทัล จูนเนอร์ในตัวเพราะเป็นการรับชมทีวีแบบในระบบดาวเทียม (DVB-S)และทีวีในระบบเคเบิล(DVB-C)ไม่ใช่การรับชมแบบทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DVB-T2) อีกทั้งระบบนี้จะสามารถรับชมได้สูงสุดเพียง36ช่อง จากทั้งหมด48ช่อง เพราะจะไม่นับรวมช่องบริการชุมชนอีก12ช่อง เนื่องจากระบบจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีจะไม่สามารถดึงสัญญาณภาพช่องบริการแบบชุมชนไปให้บริการได้อย่างไรก็ตามสำนักงานกสทช.ได้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับผู้ชมที่สนใจตรวจสอบยี่ห้อและชื่อรุ่นของกล่องรับสัญญาณและทีวีที่รองรับระบบดิจิทัลที่ผ่านการรองรับจากกสทช.ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.thหรือคอลเซ็นเตอร์ 1200

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.แนะวิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ทีวีดิจิทัล

Posts related