วันนี้(22ก.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า กสทช.ได้รายชื่อผู้ที่เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมสำหรับดำเนินการแก้กฎหมายและลดความซ้ำซ้อนจำนวน4 คน คือ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของกสทช. และตน ในฐานะเลขาธิการ กสทช. ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ก็จะส่งรายชื่อเพื่อเข้ามาทำงานร่วมกันเช่นกันซึ่งบุคคลที่เข้ามาทำงานครั้งนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการทำงานและตัดสินใจ โดยคาดใช้เวลา 2 เดือนจะได้แนวทางและข้อสรุป เพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)โดยคณะกรรมการร่วมกันครั้งนี้ จะดำเนินการแก้กฎหมายได้แก่พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.)พ.ร.บ. กสทช. พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้จะดำเนินการแยกบทบาทการทำงานที่มีความซับซ้อนและคาบเกี่ยวกันอยู่โดยเบื้องต้นต้องแยกกสทช. เป็นผู้กำกับดูแลนโยบาย กฎระเบียบ ประกาศต่างๆ ส่วนกระทรวงไอซีที ผู้ให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อาทิบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน ) บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน )นอกจากนี้สำนักงานกสทช.จะดำเนินการส่งมอบเช็คเงินสดเพิ่มเติมจำนวน251 ล้านบาท ให้แก่ช่อง 5 เพื่อชดเชยกรณีถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลก 2014ให้กับบริษัทอาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอสคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์จำกัด จากกรอบวงเงินที่กสทช.อนุมติจำนวน369.859 ล้านบาท และได้หักเงินงวดแรกที่นำจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน118 ล้านบาท โดยเงินที่จ่ายค่าชดเชยครั้งนี้เป็นเงินที่มาจากค่าปรับทางปกครองไม่เกี่ยวกับเงินค่าประมูลใดๆ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ได้ชื่อกรรมการแก้กฎหมายซ้ำซ้อนไอซีที

Posts related