วันนี้ (22ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) จำนวน 5 คน เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่เสนอโด ยพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์และน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์เสนอให้ที่ประชุมกสท.พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาการออกอากาศคู่ขนานของช่อง 3อนาล็อกที่จะจดดำบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีในวันที่ 30 ก.ย. นี้โดย พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า กสท.มีแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลโดยการช่วยลดหย่อนค่าธรรมเนียมช่องทีวีอนาล็อกที่มาออกอากาศคู่ขนานดิจิตอลจำนวน 4 % คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์2 % ของรายได้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ ยูเอสโอ 2 % ของรายได้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งปัจจุบันมีช่องที่ออกอากาศคู่ขนานได้แก่ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอส นอกจากนี้ยังจะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมค่ายูเอสโอ 2% ให้กับทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่ยังดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ2 % ตามเดิม โดยจะนำเข้าที่อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพ่อพิจารณาอีกครั้งนอกจากนี้จะส่งหนังสือหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อให้พิจารณาเลื่อนนำส่งค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่2 เข้ารัฐออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากเข้าใจความจำเป็นของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและให้นำเงินไปลงทุนด้านคอนเทนต์ ซึ่งการขยายระยะเวลาการเลื่อนจ่ายจะเป็นช่องทางออกที่ดีต่อผู้ประกอบการ“ส่วนตัวมองว่าการผลักดันแบบนี้ให้ช่อง 3 ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่เรียกเก็บก็ไม่ต้องเรียกเก็บทั้งหมด หรือมีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลามากกว่าส่วนมาตรการลดหย่อนดังกล่าวนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ช่อง3 มาออกอากาศคู่ขนานหรือไม่ต้องหารือกันโดยทีวีดิจิตอล จะได้รับผลประโยชน์จากแนวทางนี้ แม้ช่อง 3 อาจจะมีช่องทางอื่นแต่ก็ยังอยากเห็นมาออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอลแบบยินยอม พร้อมใจไม่ถูกบังคับขู่เข็ญ ”พ.อ.ดร. กล่าวด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และ กสท.กล่าวว่า ข้อเสนอแนวทางดังกล่าวจะนำไปเจรจากับกลุ่มผู้บริหารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมต์ หรือ ช่อง 3ในวันที่ 23 ก.ย. นี้ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียม 4% ให้กับทีวีที่ออกอากาศคู่ขนานภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องออกอากาศคู่ขนานภายในวันที่ 10 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่กสทช.แจกคูปองเงินสดส่วนลด แต่หากออกคู่ขนานหลังจากนั้นบอร์ดกสท. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเว้นไม่ถึง 4%นอกจากนี้ ยังให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญาสัมปทานศึกษาเรื่องช่อง 3 อะนาล็อก กับ ช่องดิจิตอลเป็นคนละนิติบุคคล เนื่องจากตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นพบว่ากรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทปรากฎชื่อเป็นคนเดียวกันทั้งช่อง 3 เดิม และ บีอีซี มัลติมีเดีย ถึง 6 คน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ชงลดค่าธรรมเนียมหวังดึงช่อง 3 ออกคู่ขนานทีวีดิจิตอล

Posts related