วันนี้(22 เม.ย.) ที่ตึกเอ็กซ์ซิม พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกสท. นัดพิเศษว่า วันนี้การหารือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกรรมการแต่ละท่านมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องมูลค่าคูปองส่วนลดการซื้ออุปกรณ์ดิจิตอล แต่ขอให้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกทปส. และที่ประชุมกสทช. ได้พิจารณาก่อนจึงสามารถที่จะเปิดเผยให้แก่สาธารณชนต่อไป" ทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะสามารถรับทราบราคามูลค่าคูปองประมาณช่วงต้นเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งที่ผ่านมา กสท. พยายามเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องการให้มีข้อสรุป มีการหาข้อมูลมาประกอบเพื่อการตัดสิน พยายามระมัดระวังการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน โดยขอให้กทปส .และ กสทช. ที่จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 พ. ค. นี้ ได้มีโอกาสพิจารณาตามกระบวนการขั้นตอน " พ.อ.ดร. นที กล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ กสท. เห็นพ้องกันว่า ราคาคูปองส่วนลดที่จะแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบดิจิตอล ต้องครอบคลุมประชากรให้มากที่สุดและเป็นไปตามการขยายโครงข่ายการให้บริการทีวีดิจิตอลตามแผนการให้บริการโครงข่าย และราคาคูปองต้องเพียงพอต่อการแลกซื้ออุปกรณ์ และไม่เป็นภาระให้แก่ประชาชน โดยกสท. ได้เงินรายได้จากเงินก้อนแรกจำนวน 12,000 ล้านบาท ซึ่งต้องครอบคุลมประชากรในปีแรกเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ถกวาระพิเศษ อุบเงียบราคาคูปอง

Posts related