วันนี้( 5 ก.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) การประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)พิจารณากรณีช่อง 3 ไม่สามารถเกิดได้ เนื่องจากพ.อ.ดร. นทีศุกลรัตน์ ประธาน กสท. และ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการอีก 1 คนแจ้งยกเลิกเข้าร่วมประชุมกะทันหัน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 3 คน คือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ นายธวัชชัย จิตรภาษนันท์ และพลโท พีระพงษ์ มานะกิจซึ่งทั้ง 3 คนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจึงขอให้ครบองค์ประชุมพิจารณาเพื่อหาทางออกร่วมกันและไม่ให้กระทบประชาชนผู้รับชมน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กล่าวว่า ส่วนตัวยังแสดงจุดยืน ดำเนินการใช้มาตรการทางปกครองภายใน 15 วันกับผู้ประกอบการโครงข่าย ที่ดึงสัญญาณช่อง 3 อนาล็อกไปออกอากาศ และให้แจ้งผู้รับชมว่าจะไม่สามารถออกอากาศช่อง3 อนาล็อกได้ เนื่องจากขณะนี้ กสท.มีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ ส่วนกรณีที่ช่อง 3อ้างประเด็นคนละนิติบุคคลแล้วไม่ยอมออกอากาศคู่ขนานนั้นเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นเพราะมีผู้ตัดสินใจคนเดียวกันแม้คนละนิติบุคคล ดังนั้น การที่ช่อง 3 จะให้บริการ 4 ช่องเป็นเรื่องของแผนธุรกิจที่ทำได้แต่ก็ควรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกสท. ในฐานะผู้กำกับดูแลด้วย“กสท.บังคับตามกฎหมาย หากต้องให้เลือกช่อง 3 กับทีวีจิตอลที่ร่วมประมูลกันมาเราจะเลือกทีวีดิจิตอลอยู่แล้ว ช่อง 3 รู้ว่าประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป(มัสต์ แครี่) ที่เมื่อออกอากาศทีวีดิจิตอลภายใน 30 วันจะพ้นจากการเป็นฟรีทีวีอนาล็อกแต่จะครอบคลุมเฉพาะการออกอากาศทีวีดิจิตอลและในขณะเดียวกันไม่ควรให้ผู้บริโภคเดือนร้อน ” น.ส.สุภิญญา กล่าวส่วนกรณีที่ช่อง 3 ไม่ยอมออกอากาศคู่ขนานและไม่ดำเนินการขออนุญาตเป็นช่องแบบบอกรับสมาชิก(เพย์ทีวี ) นั้น ช่อง 3 รู้ว่าจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2563 ควรหาทางออกในขณะเดียวกัน กสท.เชิญผู้บริหารมาร่วมหารือก็ไม่มา ส่งแต่ตัวแทนฝ่ายกฎหมายหนังสือชี้แจงแนวทางการแก้ไขก็ไม่มีซึ่งมองว่าช่อง 3 มีทางเลือกแต่ไม่ยอมเลือก อย่าให้ กสท. ต้องเป็นผู้เลือกเพราะต้องเดินตามกฎหมาย ทั้งนี้ช่อง 3 เป็นทุนนิยมอภิสิทธิ์มาตลอดระยะเวลา 40 ปี สุดท้ายต้องปรับตัวนายธวัชชัย จิตรภาษนันท์ กรรมการ กสท. กล่าวว่า กสท. พร้อมพิจารณาอย่างเร่งด่วนที่จะช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้กับช่อง 3 เพื่อไม่ให้เกิดการปรากฎการณ์จอดำและขณะนี้โครงการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลเริ่มเดินหน้าแล้วการอ้างเรื่องฐานผู้ชมดิจิตอลที่ยังน้อยอยู่และโครงข่ายยังเข้าไม่ถึงจึงเป็นประเด็นที่ฟังไม่ขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ประชุมวาระพิเศษช่อง 3 ล่มหลังบอร์ดมาไม่ครบ

Posts related