วันนี้(24มี.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า  ที่ประชุมกสท.พิจารณาโทษปรับทางปกครองบริษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคส จำกัด ในการออกอากาศภาพยนตร์เรื่อง วันนรกกัดไม่เหลือซากทางช่อง 25  M – Channel    เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากพบว่า มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เนื้อหามีความดุร้าย เนื้อหากระทบก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางสังคม  ซึ่งผิดม.37พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้กสท.ยังได้มีมติให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการโครงข่ายได้แก่ กองทัพบก  อสมท. และไทยพีบีเอสทดลองให้บริการโครงข่ายร่วมกับช่องทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจ 24 ช่องเพื่อทดสอบระบบทางเทคนิค ในช่วงระหว่างวันที่ 1-24 เม.ย. 57  โดยห้ามเก็บค่าเช่าใช้โครงข่ายในช่วงทดลอง     และให้บริษัททีซีบรอดคาสต์ ในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)ทดลองการส่งสัญญาณการทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล ผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี  เป็นผู้กระจายสัญญญาณ และการรับชมผ่าน ตามประกาศ กสทช. เรื่องการให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป หรือ มัสต์แครี่  ที่กำหนดให้รายการโทรทัศน์ต้องรับชมได้ทุกช่องทาง เบื้องต้น 4จังหวัดคือ กรุงเทพ เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา  ในขณะเดียวกันในช่วงระหว่างวันที่ 25-30 เม.ย. 57 กสท.จะให้ใบอนุญาตกับทั้ง 24 ช่อง ซึ่งจะสามารถเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้และ  รวมทั้งการจัดเรียงช่องสำหรับผู้ที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมและเคเบิลบวกไป 10 ช่อง ทำให้ช่องทีวีดิจิทัลเริ่มต้นจากหมายเลข 11ส่วนผู้ที่รับชมผ่านเสาอากาศ หรือ หนวดกุ้งกางปลา ก็สามารถรับชมได้ตามปกติ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ปรับช่อง M – Channel ฉายหนังเนื้อหาโหด

Posts related