วันนี้ (2 ก.ค.)ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้ลงนาม (MOU) เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม  ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐ-เอกชนจำนวน 12 ราย  อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดีแทค บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด                  ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงและจัดระบบสายสื่อสารต่างๆบนเสาไฟฟ้า ให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่ดีน่ามอง และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยถือเป็นการดำเนินการตามข้อตกลงใน MOU ซึ่งระบุให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องโดยให้กำหนดเส้นทาง กรอบเวลา ค่าใช้จ่าย และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว                       “ปัจจุบันผู้ประกอบการสื่อสารทุกรายมีความเข้าใจและร่วมมือกันจัดระเบียบการทำงานร่วมกันซึ่งหากมีการร่วมมือกันแล้ว การลงทุนที่ซ้ำซ้อนก็ไม่เกิดขึ้นปัญหาสายโทรคมนาคมที่มากเกินไปก็จะไม่เกิดถือเป็นการสร้างภูมิทัศน์ให้กับประเทศไทยด้วย” นายสุรพล กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ผนึกกลุ่มสื่อสารฯ จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ

Posts related