วันนี้ (10ก.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รักษาการกรรมการในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ (Miracle Eyes) กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)สำหรับความร่วมมือครั้งนี้กสทและ บช.น.จะร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบซีซีทีวี(CCTV)รวมถึงระบบอื่นๆที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ของ บช.น.ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยรวมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ บช.น. อีกทั้งเป็นการสานต่อเป้าหมายสำคัญของโครงการฯคือการติดตั้งกล้อง 100,000 จุดนำร่องภายในปี 2557 และเพิ่มเป็น 1,000,000 ตัวภายในปี 2558 โดยสถานที่ติดตั้งจะแบ่งเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มสถานที่ราชการสำคัญ เช่น ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา บ้านพักบุคคลสำคัญและกลุ่มภาคประชาชน เช่น สถานประกอบการของภาคธุรกิจเอกชนและบ้านพักอาศัยของประชาชน และจะขยายในพื้นที่ภูมิภาคต่อไปทั้งนี้โครงการมิราเคิล อายส์ได้เปิดตัวระบบแจ้งเหตุด้วยกล้องทีวีวงจรปิดครั้งแรกในปี 2555 เพื่อดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสังคมในเขตตำรวจนครบาลโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดผสานกับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน ปราบปราม และสืบค้นของตำรวจประชาชนสามารถร่วมลงทะเบียนติดตั้งกล้องหน้าบ้านหรือร้านค้าของตนเองเพื่อเชื่อมโยงภาพไปยังศูนย์สั่งการควบคุมของ บช.น. และ สน.ทุก สน.ในพื้นที่เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที (RealTime)ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.miracle-eyes.net

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท ผนึก บช.น.หนุน “มิราเคิล อายส์” ระวังภัยให้ชาวบ้าน

Posts related