วันนี้(8ก.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.ต.โกเมธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการประชุม เปิดเผยว่า ได้รับมอบจากที่ประชุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ว่ากสท.ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช.ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้นำช่อง 3 อนาล็อกออกจากโครงข่ายและแจ้งเตือนประชาชนผู้รับชมผ่านตัววิ่งภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการโครงข่ายฝ่าฝืนจะถูกปรับทางปกครองตลอดจนพักใช้และเพิกถอนไปอนุญาตตามลำดับสำหรับช่อง 3 ได้สิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นการทั่วไปตั้งแต่วันที่1.ก.ย.แล้ว ซึ่งหากต้องการออกอากาศบนโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลจะตัองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ ขอใบอนุญาตช่องรายการและโฆษณาได้ไม่เกิน 6นาทีต่อชั่วโมงแต่ช่อง 3 ไม่ได้ดำเนินการจึงไม่มีสิทธิ์ออกอากาศบนแพลตฟอร์มอื่นนอกจากเสาหนวดกุ้งและก้างปลาอย่างไรก็ตามการประชุมบอร์ดกสท.เป็นไปอย่างวุ่นวายโดยมีมติ 3ต่อ 2 เสียงให้ดำเนินการกับผู้ประกอบการโครงข่ายและลงมติไม่ให้ พ.อ.ดร.นทีศุกลรัตน์ ประธานกสท.เป็นผู้แถลงข่าวเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาและมอบหมายให้ พ.ต.โกเม ธเป็นผู้แถลงข่าวแทนขณะที่การลงมิติ 3 เสียงข้างมากคือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ และ นายธวัชชัย จิตรภาษนันท์ ส่วน เสียงข้างน้อย2 คน คือ พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ และ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่านอกจากนี้ที่ประชุมกสท.ให้เชิญผู้ประกอบการทรูวิชั่น ช่อง 3 ทีวีดิจิตอล 24 ช่องและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมาหารือถึงการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันพุธที่ 10 ก.ย.นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.มีมติห้ามโครงข่ายดาวเทียม-เคเบิล นำช่อง3 ออกอากาศ

Posts related