วันนี้ (29 เม.ย.) ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า วันนี้บอร์ด กสท. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หลังศาลปกครองกลางมีมติพิพากษาเพิกถอน ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (มัสต์ แฮฟ) ที่กำหนดให้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้ง 64 นัดต้องถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี โดยเพิกถอนเฉพาะข้อที่ 3 และให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2556 ที่ผ่านมาพ.อ.นที กล่าวว่า ประเด็นที่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลนั้น คือการยืนยันสิทธิของประชาชนที่จะต้องได้รับชมฟุตบอลโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกฟรีมาตลอดกว่า 40 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 และประกาศฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประชาชน และคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถมีกำลังจ่ายค่าบริการรับเดือนเพื่อรับชมฟุตบอลโลกนอกจากนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตจาก กสท. คือ บริษัท อาร์เอส แต่ผู้ฟ้องคดี คือบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นเนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสท. โดยตรง ทั้งนี้ ก่อนที่ขั้นตอนจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง กสท. ได้เคยขอดูสัญญาที่ทางอาร์เอสได้ทำไว้กับสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เป็นจำนวน 4 ครั้ง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากอาร์เอสเลย ดังนั้น กสท. ยืนยันว่าประกาศฉบับนี้ เพื่อต้องการให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีเช่นที่เคยเป็นมาโดยตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองกลางได้มีมติพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2557 เฉพาะกรณีฟุตบอลโลกปี 2014 โดยศาลเห็นว่า การที่ กสท. อ้างอำนาจประกาศดังกล่าวเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนที่ควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงการชมฟุตบอลโลกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่าย แต่โดยหลักกฎหมายปกครองไม่ยอมรับการอ้างประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เนื่องจากละเมิด พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และทางอาร์เอสต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ฟีฟ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการเผยแพร่ในประเทศไทยเช่นกัน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด ย้ำคนไทยต้องดูบอลโลกฟรี

Posts related