วันนี้(28ต.ค)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสท.ได้สั่งระงับ 3 ช่องทีวีดาวเทียมที่มีการโฆษณาไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย ได้แก่ช่อง OHO Channel พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และช่องมงคล ชาแนล ผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และช่องเอ็มวี ฮิต สเตชั่น ผิด พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 นอกจากนี้ได้อนุญาตทดลองออกอากาศกิจการกระจายเสียง 64 ราย แบ่งเป็น บริการธุรกิจ 47 ราย บริการชุมชน 4 ราย และบริการสาธารณะ 13 ราย พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า ที่ประชุมกสท. ยังได้ได้อนุญาตโทรทัศน์แบบบิวท์อิน ซึ่งมีลักษณะรับสัญญาณระบบดิจิทัลในเครืีองทีวี จำนวน 3 บริษัท จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด 2 รุ่น บริษัท ไทยซัมซุง อิเลกทรอนิกส์ จำกัด 1 รุ่นและบริษัท โปรชั่น ไทย จำกัด 3 รุ่น โดยอนุญาตให้สามารถจำหน่ายได้ จากที่ก่อนหน้านี้จำหน่ายไปแล้ว 16 รุ่น ในขณะที่กล่องรับสัญญาณระบบดิจิทัล หรือ กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ กสท.รับทราบมาตรฐานจำนวน 16 รุ่น อาทิ บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด บริษัท ท็อปฟิลด์ (ไทยแลนด์)จำกัด บริษัท เออี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทไทยแซทเทิล เคเบิล จำกัด เป็นต้น ส่วนกรณีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … หรือร่างฯ กำกับเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ ตามม. 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551นั้นได้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นการประชุมครั้งถัดไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “กสท.”ลงดาบ สั่งระงับทีวีดาวเทียม 3 ช่องโฆษณาผิดกม.

Posts related