กสท.เล็งประชาพิจารณ์ผู้ขอใบอนุญาตจัดเรตติ้ง ทีวี-วิทยุ ระบุ ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องตัดปัญหาหุ้นต่างด้าว ห้ามต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 25% ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นายพสุ ศรีหิรัญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระบวนการให้ใบอนุญาตแบบประยุกต์ ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เรตติ้ง) คืบหน้ามากแล้ว โดย วันที่ 26 มิ.ย. 57 จะนำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) และจะนำเสนอบอร์ด กสท. อนุมัติภายในเดือน ก.ค. 57 คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้นเดือน ส.ค. 57 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การสำรวจเรตติ้งโทรทัศน์ในประเทศไทยมีเพียงรายเดียว คือ บริษัท เอซี เนลสัน ซึ่งการให้ใบอนุญาตของ กสท. เพื่อต้องการปลดล็อกการสำรวจเรตติ้งให้มีมากกว่า 1 ราย โดยสามารถสำรวจได้ทั้งโทรทัศน์และวิทยุ และต้องส่งรายชื่อผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อย 5 ราย ทั้งนี้ จากผลการศึกษาหลายประเทศพบว่า บริษัทสำรวจเรตติ้งในประเทศควรมีมากสุด 2-3 รายเท่านั้น เพื่อให้เรตติ้งที่ออกมามีคุณภาพและไม่สร้างความสับสนมากเกินไป นายพสุ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตเรตติ้งได้ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 คือ ห้ามต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 25% ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายเดิมต้องการเข้าสู่กระบวนการใบอนุญาต จะต้องปรับเงื่อนไขสถานะบริษัทให้มีคนไทยถือหุ้น 75% นอกจากนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตจะต้องมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างชัดเจน เช่น จำนวนและการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลาย รูปแบบและประเภทของการวัดผล โดยเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 2% ต่อปี.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.วางเกณฑ์ใบอนุญาตจัดเรตติ้งทีวี-วิทยุ

Posts related