กสท. อนุญาตช่อง 9  ออกอากาศคู่ขนานทีวีดิจิตอล-อะนาล็อก หนุนประชาชนไม่ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนผ่าน จี้ผู้ให้บริการโครงข่ายห้ามดึงสัญญาณช่อง 3 อะนาล็อก แพร่ภาพผ่านกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ภาคพื้นดิน  พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จึงได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท อสมท จำกัด  (มหาชน) ที่ออกอากาศช่อง 9 ระบบอะนาล็อก ดำเนินการยกเอาเนื้อหา ผังรายการ ทั้งหมดไปออกอากาศในระบบดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาตในช่อง  MCOT HD หมายเลข 30 ระบบภาคพื้นดิน และหมายเลข 40 ระบบดาวเทียมและเคเบิล นอกจากนี้ปัจจุบันยังได้มีช่องที่ออกอากาศคู่ขนานได้แก่ ช่อง 7 เดิม  นำเอามาออกอากาศระบบดิจิตอลช่อง BBTV CH 7  ช่อง 5  เดิมนำมาออกอากาศระบบดิจิตอลช่อง TV5 HD 1  ส่วนช่อง  NBT และช่องไทยพีบีเอส   นำไปออกอากาศคู่ขนานดิจิตอลบริการสาธารณะ  ซึ่งประชาชนสามารถรับชมได้ตามปกติและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับชม และผู้ที่รับชมสามารถรับชมได้ผ่านกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ระบบดิจิตอล หนวดกุ้ง ก้างปลา ระบบดาวเทียมและเคเบิลเช่นเดิม ในขณะเดียวกันด้านช่อง 3 เดิมระบบอะนาล็อก ไม่ได้มีการขออนุญาตออกอากาศคู่ขนาน ดังนั้นจะสามารถรับชมช่อง 3 เดิมที่อยู่ในระบบอะนาล็อกได้ผ่านหนวดกุ้ง ก้างปลา และระบบดาวเทียมและเคเบิล เท่านั้น  ไม่สามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิตอล หรือ กล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ภาคพื้นดินได้   กรณีที่โครงข่ายของ อสมท นำเอาช่อง 3 อะนาล็อกมาออกอากาศผ่านโครงข่ายทำให้ผู้รับชมผ่านกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ ภาคพื้นดิน รับชมได้นั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ให้บริการโครงข่ายนำเอาช่องรายการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตไปออกอากาศบนโครงข่ายดิจิตอลอีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.หนุนออกคู่ขนานทีวีดิจิตอล-อะนาล็อก

Posts related