วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า กสท.ได้อนุมัติช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกเพิ่ม 80 ช่อง รวมแล้วอนุมัติให้สามารถออกอากาศได้แล้วจำนวน 497 ช่อง และยังมีอีก 30 ช่อง ที่กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเนื้อหาและรายการและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจาณาเนื้อหาความเหมาะสมการโฆษณาอาหารและยาเกินจริง เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น โดยจะเสนอที่ประชุม กสท.ในวันจันทร์หน้าอีกครั้งในขณะเดียวกันเห็นชอบให้ปรับทางปกครองกับทางจีเอ็มเอ็มซีทีเอช และทีโอที ที่นำเอาละครชุด “ DEXTER” ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กระทำผิดตาม ม. 37พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551 เป็นเงินจำนวน 50, 000 บาท และได้ให้คำแนะนำว่าแม้จะเป็นซีรี่ย์จากต่างประเทศไม่สามารถแก้ไขได้ จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาถ่ายทอดในประเทศไทยพ.อ.ดร.นที กล่าวว่า ส่วนการติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลในขณะนี้ไม่ถือว่าเป็นการล้าช้า เป็นไปตามแผนการติดตั้ง ซึ่งโครงข่ายได้ขยายการครอบคลุมไปแล้ว 11 จังหวัด อาจจะมีช้าบาง 7 – 10 วันแต่ก็ถือว่าไม่กระทบใดๆ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.อนุมัติทีวีบอกรับเพิ่มพร้อมลงดาบปรับเงินออนแอร์“DEXTER”

Posts related