วันนี้ (23มี.ค.) น.ส.สุภิญญากลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.)และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)กล่าวว่า ที่ประชุมกสท.ในวันพรุ่งนี้(24มี.ค.) จะมีการพิจารณาการทดลองแพร่ภาพออกอากาศเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติเพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆอาทิ ด้านเทคนิค การทดลองออกอากาศการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปหรือ มัสต์ เเครี่ ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิทัลต่อไปรวมทั้งจะพิจารณากรณีช่องรายการ GangCartoon (แก๊งค์การ์ตูน) นำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตาม มติ กสท.เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.56 มีมติปรับทางปกครองบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตช่องดังกล่าว จำนวน 1แสนบาท หลังจากนั้นจึงบริษัทได้ดำเนินการขออุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ซึ่งเห็นว่า ควรใช้แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการหรือการจัดเรทมากำกับดูแลมากกว่าการใช้ม.37แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551มาตัดสินน.ส.สุภิญญา กล่าวว่า นอกจากนี้เตรียมพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการนำส่งแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์ฯตามประกาศ กสทช.เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกพ.ศ.2556 ของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีและ วาระการพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดพิจารณากรณีที่ บ.อสมท.จำกัด(มหาชน) ขอให้รับข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่MMDSที่มีมติไปก่อนหน้านั้นว่าสัญญาดังกล่าวไม่ชอบธรรม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.เตรียมพิจารณาทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล

Posts related