นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ฝ่ายกฎหมาย และความร่วมมือบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บอร์ดได้เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมบนคลื่นความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสท ได้ทำไว้กับกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัญญาเช่าบีเอฟเคที และสัญญาขายส่งขายต่อกับ บริษัท เรียลมูฟ จำกัด เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดตรวจก่อนจะลงนามต่อไป หลังจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เห็นชอบให้แก้ไขในสัญญา 6 ข้อ เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ทั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขสัญญาฉบับที่ 1 จะเป็นเงื่อนไขที่ใช้ปฏิบัติต่อกันของ 2 บริษัท ซึ่งก่อนนี้ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรา 46 พ.ร.บ. กสทช. ไปแล้ว จึงมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นอกจากนี้ ยังมีสัญญาบางส่วนที่เป็นเรื่องคอมเมอร์เชี่ยล เพิ่มเติมที่ กสท ต้องการให้เพิ่มเติมซึ่งได้มีการเจรจาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทาง กลุ่มทรูได้ตอบตกลงและยินดี อาทิ ในเรื่องของออเดอร์ความจุของโครงข่าย กระบวนการแจ้งความจุที่จะซื้อในการจัดสร้างเน็ตเวิร์ค และเมื่อมีบริการใหม่ก็ให้เข้ามาเจรจาเพิ่มเติม อาทิ ภาระต้นทุน สัดส่วนความรับผิดชอบ เป็นต้น “บอร์ดได้อนุมัติให้เอาสัญญาที่จะแก้ 6 ข้อตามคำสั่งของ กสทช. ส่งให้อัยการตรวจก่อน โดยคาดว่าจะส่งให้อัยการสูงสุดได้ไม่เกินสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องแก้ไขคอมเมอร์เชี่ยลจะส่งเข้าที่ประชุมบอร์ดก่อนเสนออัยการต่อไป” นายหรรษา กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท เตรียมส่งสัญญา3 จี HSPA ให้อัยการตรวจสัปดาห์หน้า

Posts related