กสท ควักเงิน 200 ล้านบาท ลงทุนเปิด “ไอริส คลาวด์ ” หวังรายได้ปี 57 กวาดเงิน 100 ล้านบาท เสริมรายได้องค์กรหลังหมดสัญญาสัมปทานมือถือ ชูบริการเข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
  วันนี้(17ต.ค.) ที่เซ็นทรัลเวิลด์  นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท เปิดคลาวด์ คอมพิวติ้ง ภายใต้บริการ IRIS Cloud (ไอริส คลาวด์ ) เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้ารัฐ กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี เนืี่องจากได้ร่วมมือกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. ที่ให้บริการเชื่อโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ โดยใช้งบประมาณลงทุนจำนวน 200 ล้านบาท และตั้งเป้ารายสำหรับบริการ ไอริส คลาวด์ ถึงสิ้นปี 2557 จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปช่วยเสริมรายได้ให้กับองค์กรหลังจาก กสท จะหมดรายได้จากสัญญาสัมทานมือถือในสิ้นปี 2556 สำหรับบริการ ไอริส คลาวด์ จะช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจใหม่ที่มีต้นทุนน้อย สามารถมีเซิร์ฟเวอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูล เป็นของตัวเองได้ และยังมีระบบความปลอดภัย ช่วยประหยัดต้นทุนบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก กสท จะดูแลระบบให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ ประกอบกับ กสท มีดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ ศูนย์ข้อมูล ที่ได้มาตรฐาน มีโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานไอที ทำให้บริการ ไอริส คลาวด์ จะรองรับระบบงานไอทีทุกแพลตฟอร์ม.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท เปิด "ไอริส คลาวด์ "หวังรายได้ชดเชยสัปทานมือถือหมด

Posts related