วันนี้ (6 พ.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท ได้เปิดธุรกิจใหม่ คือ แคท อี-เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ถือเป็นการเปิดให้บริการเช่าช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการให้บริการโทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ไอพีทีวี โดย กสท จะลงทุนในด้านโครงข่ายและช่องทางการออกอากาศให้แก่ลูกค้า บริการดูแลรักษาโครงข่ายให้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กสท ยังมีบริการเสริมเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า ได้แก่ บริการเก็บค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการเข้าชม บริการพื้นที่โหลดเพลง และช้อปปิ้งออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ในการให้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นผ่านบริการอินเตอร์เน็ตของ กสท แต่จะเปิดกว้างสำหรับทุกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยลงทุนบริการดังกล่าวในเฟส 1 ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จำนวน 30 ล้านบาท ตั้งเป้าสิ้นปี 57 มีลูกค้า 30 ช่องรายการ สร้างรายได้ให้ กสท จำนวน 30 ล้านในสิ้นปี 2557” นายวิโรจน์ กล่าว “ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจอยู่ในระหว่างเจรจาธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเปิดใช้บริการไอพีทีวีของ กสท แล้ว จำนวน 14 ช่องรายการ แบ่งเป็นการออกอากาศแบบความคมชัดสูง (เอชดี) 4 ราย แบบความคมชัดปกติ (เอสดี) 10 ราย อาทิ ช่องการศึกษาทางไกล ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) และช่องกรีนทีวี เป็นต้น” นายวิโรจน์ กล่าว สำหรับ ระยะเวลาเริ่มเปิดใช้บริการออกอากาศจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ใช้งาน โดยการออกอากาศสามารถออกอากาศได้ทั้งผ่านช่องทางของกล่องรับสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ความเร็วที่เหมาะสมแก่การรับชมได้อย่างไม่สะดุดบนอินเตอร์เน็ตต้องไม่ต่ำกว่า 2 เมกะบิต และบนสมาร์ทโฟนไม่ต่ำกว่า 300 กิโลบิต.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท เปิด “แคท อี-เอ็นเตอร์เทนเม้นท์”ให้เช่าช่องออกอากาศ

Posts related