วันนี้(21 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง(กสท.) เปิดเผยว่าปัจจุบันมีวิทยุชุมชนได้รับอนุญาตให้ออกอากาศจำนวน 206 สถานี แบ่งเป็นบริการธุรกิจ187 สถานี บริการสาธารณะ 15 สถานี และบริการชุมชน 4 สถานี และยังมีวิทยุชุมชนอีกจำนวน 1,174 สถานีที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องแต่ยังอยู่ในกระบวนการทำข้อตกลงร่วมกันในการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ส่วนโครงข่ายทีวีที่เข้ามาแสดงตัวยืนยันขอเป็นโครงข่ายทีวีแบบบอกรับสมาชิกจำนวน 26โครงข่าย และช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก สามารถออกอากาศได้แล้วจำนวน 483 ช่องรายการ คิดเป็น 80% ของช่องรายการทั้งหมด597 ช่อง ส่วนช่องรายการที่เหลือที่ยังไม่ได้ออกอากาศกสทช.กำลังอยู่ในกระบวนการ พ.อ.ดร นทีกล่าวว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกสท.กรณีที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกองทุนเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในอัตรา 2% ทั้ง2 ทาง คือ ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายให้กับกองทัพบก เนื่องจากค่าสัมปทานที่ช่อง7 จ่ายให้กับกองทัพบกเฉลี่ยปีละประมาณ 200 ล้านบาทนั้นทางกองทัพบกจะต้องหัก 2% เพื่อจ่ายให้กับกระทรวงการคลังนำส่งเข้ากองทุนกทปส. อยู่แล้ว ดังนั้น ช่อง 7 จึงได้ขอให้บอร์ดกสท. พิจารณาให้ช่อง 7 จ่ายเงิน เข้ากองทุนทางเดียว ซึ่งส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องสัมปทานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาอีกครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.เผยตัวเลขวิทยุชุมชน 206 สถานีออกอากาศ

Posts related