วันนี้(3มี.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท.เห็นชอบแผนติดตั้งขยายโครงข่ายการให้บริการทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินเพิ่มเติมอีก 28 จังหวัด ได้แก่ 1 ส.ค.57 ขยาย 4จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว และ นครสวรรค์ , 1 ต.ค.57 ขยาย 4จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรังและลำปาง , 1 ธ.ค. 57 ขยายเพิ่ม 5 จังหวัด คือ สกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์และประจวบคีรีขันธ์ ,1ก.พ. 58 ขยายเพิ่ม 5จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร และตาก , 1 เม.ย. 58 ขยายเพิ่ม 5 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ระนอง เลยชัยภูมิ และแพร่ , 1 มิ.ย. 58 ขยายเพิ่ม 5 จังหวัด คือ สตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีสะเกษ และยะลาเพิ่มจากแผนเดิมที่ประกาศนำร่องไว้เบื้องต้น 11 จังหวัด ได้แก่ 1 เม.ย. 57 ครอบคลุม 4 จังหวัด กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ และ สงขลาจากนั้น 1 พ.ค. 57 ขยายอีก 3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ ระยองจากนั้นในวันที่ 1 มิ.ย. 57 ขยายอีก 4 จังหวัด คือ สิงห์บุรี สุโขทัย และ ขอนแก่น ทำให้จนถึงกลางปี 2558โครงข่ายจะขยายการให้บริการครอบคลุมเพื่อรับชมทีวีดิจิทัลจำนวน 80 %ของจำนวนประชากรพ.อ.ดร.นที กล่าวว่า กสท.ยังต่อใบอนุญาตช่องรายการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีจำนวน 41 ช่องรายการจำนวน 2 ปี และมีอีก 1 ช่องรายการ ไม่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตเนื่องจากขอยุติการออกอากาศ ในขณะเดียวกันกสท.ไม่ต่อใบอนุญาตให้ 5 ช่องรายการ เนื่องจากยื่นต่อใบอนุญาตล่าช้า ซึ่งหากจะดำเนินการต้องมายื่นขอใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ได้พิจารณาส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา 8 ช่องรายการ ที่มีการโฆษณาผิดอาหารและยา เพื่อพิจารณาความเห็นเพิ่มเติม 30 วันก่อนพิจารณาต่อใบอนุญาต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.เห็นชอบติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิทัลเพิ่ม 28 จังหวัด

Posts related