วันนี้( 28พ.ค.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า  ได้อนุมัติพิจารณาขยายระยะเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป(มัสต์ แครี่ ) ของช่อง 3 ระบบอะนาล็อกเดิม ออกไปอีก 100 วัน ทำให้ช่อง 3 ยังสามารถออกอากาศบนโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก (เพย์ทีวี) ต่อไปได้อีก 100 วัน จากเดิมที่ช่อง3 จะไม่สามารถออกอากาศบนเพย์ทีวีได้ตั้งแต่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางช่อง 3 ได้อ้างสิทธิ์ที่ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองและขอคุ้มครองฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา จึงยังคงออกอากาศต่อไปได้จนกว่าศาลจะมีคำสั่ง สำหรับการขยายเวลาให้ช่อง 3 ครั้งนี้ เนื่องจากฟรีทีวีเดิม ถือเป็นช่องทางสำคัญที่จะเข้าถึงการรับชมของประชาชน ดังนั้น กสท. ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น  รวมทั้งอนุมัติช่อบรายการแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มอีก 73 ช่องทั้งในส่วนของราชการและเอกชน ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 27 ที่อนุญาตให้ช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกออกอากาศได้บนเพย์ทีวี ทำให้ในขณะนี้มีช่องรายการแบบบอกรับฯที่สามารถออกอากาศได้แล้วจำนวน 347 ช่องรายการอีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ใจดีให้ช่อง3 ออกบนเพย์ทีวี 100 วัน

Posts related