วันนี้(28เม.ย. )ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าได้เปิดให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนทีวีดิจิตอลบริการธุรกิจจำนวน 24 ช่อง เข้ามารับใบอนุญาตประกอบทีวีดิจิตอลเป็นทางการโดยใบอนุญาตเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 57 ซึ่งผู้ประกอบการต้องออกอากาศภายใน 30 วัน ในขณะที่การทดลองออกอากาศให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลช่วงระหว่าง 1 – 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า คุณภาพการให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีหรือเทคนิค เกิดปัญหาแน่นอน แต่ต้องปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ที่ประชุม กสท.พิจาณาเห็นชอบให้บริษัทอสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศคู่ขนานระบบดิจิตอล โดยให้นำเอาเนื้อหารายการทั้งหมดที่ออกอากาศในช่อง 9 ระบบอะนาล็อกเดิมไปอยู่บนระบบดิจิตอลช่องMCOT HD หมายเลข 30 ระบบภาคพื้นดิน และหมายเลข 40 ระบบดาวเทียมและเคเบิล โดยให้ดำเนินการแยกบัญชีค่าใช้จ่าย รายรับรายได้ออกจากกันพ.อ.ดร.นที กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้รับชมช่อง 3 ระบบอะนาล็อกเดิมผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (ดีวีบี ที2) โด ยกสท.จะขอความร่วมมือผู้ให้บริการโครงข่ายอสมท.ห้ามดำเนินการแพร่ภาพส่งสัญญาณช่อง 3 ระบบอะนาล็อกเดิมที่ไม่ได้มีการออกอากาศคู่ขนานระบบดิจิตอล เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ให้บริการโครงข่ายนำเอาช่องรายการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตไปออกอากาศบนโครงข่ายดิจิตอลทั้งนี้หากอสมท.ยังไม่ดำเนินการแก้ไขจะส่งหนังสือแจ้งเตือนต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 24 ผู้ประกอบการ

Posts related