นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ได้สำรวจความเห็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ถึงผลกระทบการชุมนุมทางการเมือง พบว่า อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง และสินค้ากลุ่มนี้จะขายดีช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ. แต่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทำให้ยอดขายลดลง ขณะที่การส่งออก ต้องขายผ่านการจัดงานแสดงสินค้าบางกอกเจมส์ ที่จะจัดปลายเดือนก.พ.นี้ แต่ล่าสุดมีผู้ซื้อต่างชาติ แจ้งยกเลิกร่วมงานแล้ว 10%ทั้งนี้ รองลงมา เป็นกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) โดยผู้ประกอบการได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มของใช้ ของที่ระลึก ซึ่งปกติมียอดขายปลายปีถึง 70% ซึ่งตรงกับช่วงที่เกิดการชุมนุม , กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน เพราะมีร้านค้าอยู่บริเวณพื้นที่ชุมนุม เช่น ประตูน้ำ แพลตตินัม ส่งผลให้ยอดขายลดลงกว่า 80% รวมทั้งการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตก็ลดลง เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์ทางการเมืองก่อน ขณะที่เอสเอ็มอีที่ส่งออก ยังพอมีคำสั่งซื้ออยู่บ้างนอกจากนี้ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลกระทบจากยอดขายลดลงกว่า 30% เพราะผู้บริโภคตัดสินใจซื้อยากขึ้น และจะซื้อเมื่อจำเป็น ประกอบกับอากาศหนาวเย็น และตลาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานภาครัฐลดลงเนื่องจากการปิดสถานที่ราชการ กลุ่มอาหาร ได้รับผลกระทบเช่นกัน ในทางจิตวิทยา ทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปอีกอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไรก็ตาม กสอ. จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำปรึกษา เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตในทุกๆด้าน การลดสต็อกสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ฉวยโอกาสช่วงที่คำสั่งซื้อสินค้าลดลงทำการปรับปรุงเครื่องจักร และพัฒนาบุคลากร หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น และควรพิจารณาขายตลาดออกไปสู่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี รวมทั้งจะเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ โดย กสอ. จะทำการสำรวจเอสเอ็มอีเป็นระยะๆ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้อย่างตรงจุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสอ.ชี้การเมืองฉุดยอดขายอัญมณี

Posts related