นางอรรชกา สีบุญเรือง  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  เปิดเผยว่า กรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (เอ็นอีซี)  หลักสูตร ธุรกิจอาหาร รุ่นที่ 2 ”  โดยเน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านต้นทุน ด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด การเงินและการบัญชี การเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารและการให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารธุรกิจเบื้องต้น รวมทั้งการศึกษาดูงาน  ณสถานประกอบการจริง  เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและเห็นภาพจากการทำธุรกิจอาหารอย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ อย่างละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ   สำหรับทั้งนี้  โครงการเอ็นอีซีหลักสูตร ธุรกิจอาหาร รุ่นที่ 2 กำหนดเปิดอบรมตั้งแต่วันที่19  เม.ย. – 15 มิ.ย. 57 เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 8.30 -16.30 น. รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://nec.dip.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-202-4574, 081-491-7775   หรืออีเมล์ NEC-2012@hotmail.co.th 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสอ. ติวเข้มธุรกิจอาหารรุกสร้างเอสเอ็มอีใหม่

Posts related