นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย และเกิดแรงกดดันต่อการใช้จ่ายในประเทศไตรมาสแรก ทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ภาครัฐ การลงทุน และการท่องเที่ยวให้อยู่ในภาวะหดตัว ขณะที่การส่งออกขยายตัวใกล้เคียง 0%  ส่งผลให้เศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 57 เทียบกับไตรมาสสี่ ปี 56 มีโอกาสติดลบ 1.8% แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 56 จะขยายตัว 0.7% โดยการหดตัวจากไตรมาสก่อนหน้านี้สะท้อนถึงความเสี่ยงภาวะถดถอยที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญอยู่   สำหรับเศรษฐกิจไตรมาสสอง ประเด็นการเมืองยังเป็นเรื่องสำคัญ และภาวะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้ยาก ทั้งแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายในประเทศ การลงทุนโดยรวมยังหดตัว  ยกเว้นการส่งออกน่าจะฟื้นตัวได้และเป็นแรงหนุนเดียวต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้เศรษฐกิจในไตรมาสสองน่าจะอยู่ที่ 0.9% แต่เป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเศรษฐกิจไทย ส่วนครึ่งปีหลัง 57 เศรษฐกิจไทยมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก หากปัญหาการเมืองคลี่คลาย การส่งออกฟื้นตัวก็จะเป็นแรงผลักดันสำคัญเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้ อย่างไรก็ตามบรรยากาศการใช้จ่ายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้ 3% และทั้งปีจะโตเฉลี่ย 1.8%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสิกรไทยชี้ ศก.ไทยใกล้ถดถอย ครึ่งปีโตไม่ถึง 1%

Posts related