รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือชาวนา เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯเป็นงวดที่ 4 เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการกระจายไปยังสาขา เพื่อนำไปจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวได้ทันที คาดว่าจะมีชาวนาที่ได้รับเงินในครั้งนี้เป็นประมาณ 10,000 ราย หรือคิดเป็นรายละ 100,000 บาท ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุนฯ ได้จัดสรรวงเงินจากกองทุนดังกล่าวแล้ว 3 ครั้ง เป็นวงเงินครั้งละ 500 ล้านบาท ทำให้รวมกับวงเงินในครั้งนี้ส่งผลให้วงเงินที่นำเงินจากกองทุนจัดสรรจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท จากเงินที่มีกองทุนช่วยเหลือชาวนา ณ วันที่ 23 เม.ย.57 จำนวน 4,917 ล้านบาท ขณะที่ วงเงินที่เหลือเงินอีกประมาณ 2,500 ล้านบาท คณะกรรมการกองทุนฯจะทยอยจ่ายไปยังชาวนาในครั้งถัดไปครั้งละ 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ธนาคารจะเร่งระดมทุนเงินเข้ากองทุนฯ โดยส่งหนังสือเชิญชวนและทำความเข้าใจว่าหน่วยงานราชการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจต่างๆสามารถนำเงินมาฝากได้ เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่นำเงินมาฝากจำนวน 3,000 ล้านบาท ทำให้ยอดเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าภายในกลางเดือนพ.ค.นี้จะมีผู้ที่สนใจนำเงินมากฝากได้ 10,000 ล้านบาท แต่จะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.57 หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กองทุนช่วยเหลือชาวนาไฟเขียว 1,000 ล้านบาท

Posts related