วันนี้(30เม.ย.) ที่หอประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้นำรายละเอียดโครงการสนับสนุนราคาคูปองเงินสดส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์ดิจิตอลอาทิ มูลค่าราคาคูปอง วงเงินที่ใช้สนับสนุน เงื่อนไขการแจกจ่ายคูปองให้แก่ประชาชนตามพื้นที่การรับชมทีวีดิจิตอลต่างๆให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กองทุนกทปส.)ได้พิจารณา หลังจากนั้นจะมีการประชุมกกองทุนกทสป.อีกครั้งในวันที่ 6 พ.ค. 57 และนำส่งเข้าที่ประชุมกสทช.วันที่ 12 พ.ค. 57 คาดว่าจะสามารถแจกได้ประมาณช่วงปลายเดือนมิ.ย.– ก.ค. นี้ในขณะเดียวกันสำนักงานกสทช.ยังให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตและนำเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือกล่องเซต ทอป บ็อกซ์ จอทีวีและร้านค้าปลีก เข้ามารับฟัง และสร้างความเข้าใจด้านเทคนิค เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอาทิ กล่องสามารถรับชมอะไรได้บ้างพื้นที่การรับชมทีวีดิจิตอลของประชาชนแล้วนำไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง นายฐากร กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการออกตรวจร้านค้าที่จำหน่ายกล่องเซตทอป บ็อกซ์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.ซึ่งหากพบละเมิดจะต้องรับโทษตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 จำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กองทุนฯตีกรอบพิจารณาคูปอง 6 พ.ค. นี้

Posts related