นายโชคชัย ปัญญายงค์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยังไม่ทราบเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ปรับลดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ การบินไทย โดยให้ยกเลิกตั๋วเครื่องบินฟรีแก่กรรมการ (บอร์ด) ทุกคน จากปัจจุบันที่ได้รับบัตรโดยสารฟรีทั้งในและต่างประเทศอย่างละ 10 ใบต่อคน เพราะการบินไทยได้เสนอเรื่องให้ คสช.พิจารณาเฉพาะเรื่องการรับมอบเครื่องบินในปีนี้เท่านั้น แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาเรื่องสิทธิให้ตั๋วฟรีมีการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ส่วนกระแสข่าวที่มีว่ามีการเปิดวงเงินบัตรเครดิตให้คณะกรรมการบินไทย ให้ใช้แบบไม่จำกัดวงเงิน และไม่ต้องแจ้งรูปแบบการใช้เงินนั้น ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง แหล่งข่าวจากการบินไทย แจ้งว่า ในอดีตบอร์ดและพนักงานการบินไทยระดับสูงได้รับสิทธิประโยชน์ตั๋วเครื่องบินฟรี แบบไม่จำกัดตลอดชีวิต ทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ แม้เป็นบอร์ดเพียงวันเดียวก็ได้สิทธิเทียบเท่า รวมทั้งสิทธิบินฟรียังครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมก็ได้ด้วย อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 44 เป็นต้นมา ได้มีการทยอยปรับลดเรื่องสิทธิประโยชน์ทั้งบอร์ดและพนักงานลงเรื่อยมา ส่วนผู้บริหารและพนักงานของการบินไทยสิทธิบินฟรี หรือ ซื้อตั๋วราคาถูกเป็นเรื่องปกติสำหรับคนในธุรกิจการบิน ทั้งนี้สิทธิบัตรโดยสารฟรีของบอร์ดการบินไทยพบว่า ปรับลดลงจากเดิมมาก เช่น จากที่เคยให้สิทธิเส้นทางบินต่างประเทศและในประเทศแก่บอร์ดและครอบครัว อย่างละ 30 ใบต่อปี ปรับลดเหลือ ละ 15 ใบต่อปี และขณะนี้ลดเหลืออย่างละ 10 ใบต่อปี เฉพาะอยู่ในตำแหน่งเท่านั้น ส่วนอดีตบอร์ดเคยได้สิทธิซื้อตั๋วส่วนลด 25% แบบตลอดชีพมีการปรับลดเหลือไม่เกิน 3 ปีและจำกัดจำนวนอีกด้วย  ​

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การบินไทยยังไม่รู้เรื่องหั่นตั๋วฟรีบอร์ด

Posts related