นาวาอากาศตรีพงศ์ภีระ ไพศาลกุลวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคระบาดโรคไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาอย่างใกล้ชิด โดยได้ออก 7 มาตรการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ทั้งการดูแลบนเครื่องบิน ภาคพื้นดิน และความปลอดภัยของพนักงาน ได้แก่ มาตรการคัดกรองตรวจรับผู้โดยสารและการบริการลูกค้าภาคพื้น อาทิ การสังเกตอาการผู้โดยสารก่อนการเช็คอิน หากจำเป็นผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์ มาตรการให้บริการบนเครื่องบิน อาทิ การเฝ้าระวัง สังเกตอาการของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง ขณะเดียวกันยังมีมาตรการจัดเตรียมอากาศยานและฆ่าเชื้อโรค อาทิ การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอากาศยานในระหว่างจอดที่สนามบิน มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน อาทิ เพิ่มการทำความสะอาด 36 จุดสัมผัสภายในห้องโดยสาร มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน อาทิ การมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเครื่องบิน และการให้ความรู้ในการป้องกันสุขภาพแก่พนักงาน นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ อาทิ เพิ่มการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยง และมาตรการด้านโภชนาการ  อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารที่สะอาดได้มาตรฐานและไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรค ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการที่ใกล้เคียงกับที่เคยใช้ปฏิบัติในคราวที่เกิดโรคระบาดซาร์ ปี 46 และโรคระบาดไข้หวัดนกปี 47 และได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ว่าป้องกันได้โรคระบาดได้อย่างดี  นาวาอากาศตรีพงศ์ภีระกล่าวว่า  ยืนยันว่าการบินไทยไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศกินี เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย โดยมีแค่เที่ยวบินไปยังโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินเท่านั้น อย่างไรก็ตามการบินไทยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การบินไทยออกกฎป้องกันอีโบลา

Posts related