รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่า แนวโน้มสินเชื่อในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้ายังมีโอกาสอ่อนแรงลงต่อ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งอาจทำให้สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2ที่จดทะเบียนในไทยเติบโตชะลอลงต่ำกว่า7 %  ประกอบกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยในเดือนพ.ค. ยังน่าจะเผชิญแรงกดดัน จากปัญหาความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและลงทุนของภาคเอกชนในประเทศที่ชะลอตัวลงขณะที่การฟื้นตัวส่งออกล่าช้า โดยประเด็นจับตาอยู่ที่ การเติบโตของสินเชื่อภาคธุรกิจว่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่หลังจากที่ในไตรมาส1 ตัวเลขต่ำกว่าคาดโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ที่มียอดคงค้างสินเชื่อลดลงจากสิ้นไตรมาสก่อนหน้าทำให้แรงขับเคลื่อนสินเชื่อในภาพรวม ยังคงมาจากสินเชื่อรายย่อย “ยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิของ 14ธนาคารพาณิชย์ไทย สิ้นเดือนเม.ย.มีจำนวน 9.56 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.02 หมื่นล้านบาทจากยอดคงค้างที่ 9.54 ล้านล้านบาท ในเดือนมี.ค.ด้านยอดเงินฝาก มีจำนวน 10.23 ล้านล้านบาท ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่จำนวน 5.74 หมื่นล้านบาท จากยอดคงค้างที่ 10.28 ล้านล้านบาทในเดือนมี.ค.ขณะที่ ­ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ซึ่งมีตั๋วแลกเงินเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ) มีจำนวน8.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.09 หมื่นล้านบาทจากเดือนก่อนหน้าส่งผลให้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทยในเดือนเม.ย.ตึงตัวขึ้นเล็กน้อย เห็นได้จากอัตราส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝากที่รวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมซึ่งปรับตัวขึ้นแตะระดับ 90.07 %จากมี.ค.อยู่ที่ระดับ 89.75%”               สำหรับแนวโน้มการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในช่วง1-2 เดือนข้างหน้านั้น แม้ว่าภาวะการแข่งขันในภาพรวมตลาดเงินฝากจากผู้ออมรายย่อยจะบรรเทาความรุนแรงลงโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งสะท้อนจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ยังมีแนวโน้มชะลอตัว แต่คาดว่ามีโอกาสเห็นโครงการเงินฝากระยะค่อนข้างยาวและโครงการเงินฝากพิเศษสำหรับลูกค้ารายย่อยเฉพาะกลุ่ม  ตลอดจนการเสนอขายตั๋วสัญญาใช้เงินไม่มีหลักประกันให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นระยะๆ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายการบริหารเงินของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ส่วนประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ความคืบหน้าในการผลักดันการใช้จ่ายของภาครัฐรวมถึงเครื่องชี้ด้านการค้าระหว่างประเทศเพราะจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความเชื่อมั่นภาคเอกชน และการพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมอันจะมีนัยตามมาต่อการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในระยะถัดไป     

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การเมือง-ศก.ฉุดสินเชื่อไตรมาส2

Posts related