การจะปฏิรูปอะไรนั้น ถ้าจะให้ยั่งยืน ต้องเริ่มด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับสังคมเสียก่อน ไม่อย่างนั้นข้อมูลที่ผิด ๆ ก็จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ผิดพลาดและบิดเบือน  ในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานที่กำลังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เช่นกัน ต้องเริ่มด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านพลังงาน (Energy Literacy) กับประชาชนก่อน เมื่อประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องตัวเลขข้อมูลพื้นฐานของพลังงานโลกและของประเทศอย่างแท้จริง ตลอดจนเข้าใจในบริบทของความเป็นมาและข้อจำกัดในด้านพลังงานของประเทศแล้ว ก็จะมองเห็นพัฒนาการของพลังงานไทย และรู้ว่าควรจะปฏิรูปไปในทิศทางใด จึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมากที่สุด การให้ความรู้กับประชาชนนั้น สำคัญมากที่จะต้องไม่บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูลใด ๆ อันอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เพื่อให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามที่ผู้นำเสนอข้อมูลต้องการ  ยกตัวอย่างเช่น มีการนำข้อมูลราคานํ้ามันขายปลีกของประเทศมาเลเซียมาเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกของไทยอยู่เป็นประจำ ว่านํ้ามันของมาเลเซียถูกกว่าของไทยมากทั้งเบนซินและดีเซล แต่ไม่เคยมีการนำเอาภาษีนํ้ามันของไทยและมาเลเซียมาเทียบกันเลยว่าต่างกันอย่างไร ไม่ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจว่า ไทยเก็บภาษี+กองทุนนํ้ามันจากเบนซิน 95 สูงถึงลิตรละ 21 บาท หรือ 44% ของราคาขายปลีก รวมทั้งไม่เคยบอกว่า มาเลเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลก มีรายได้จากการส่งออกปิโตรเลียมมากมาย ในขณะที่ไทยเป็นผู้นำเข้าปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ยกเว้นสิงคโปร์ที่เขานำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก แต่เรานำเข้ามาเพื่อการบริโภค โดยปีที่แล้วเรานำเข้านํ้ามันมีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท) ดังนั้นมาเลเซียจึงสามารถจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาอุดหนุนราคานํ้ามันในประเทศให้ขายในราคาถูกได้ โดยใช้เงินอุดหนุน ถึงปีละ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 660,000 ล้านบาท) แต่ตอนนี้ก็เริ่มทนไม่ไหวแล้ว ต้องขึ้นราคานํ้ามันในประเทศ เพื่อลดภาระการอุดหนุนลง จริง ๆ แล้วราคานํ้ามันหน้าโรงกลั่นของไทยกับมาเลเซียก็ราคาพอ ๆ กัน (เพราะอ้างอิงราคานํ้ามันในตลาดสิงคโปร์เหมือน ๆ กัน) แต่ที่ราคาขายปลีกต่างกันมาก ก็เพราะโครงสร้างภาษีกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนี่แหละครับ  ถ้าอยากให้ราคานํ้ามันขายปลีกในบ้านเราลดลงมาเท่ากับมาเลเซียก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยครับ ให้รัฐบาลลดภาษีและตั้งงบฯอุดหนุนราคานํ้ามันเหมือนมาเลเซีย เดี๋ยวราคา นํ้ามันก็ถูกลงมาเอง ถ้าไม่เข็ดกับเรื่องจำนำข้าวกันเสียก่อน!!!. 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก่อนจะปฏิรูปพลังงาน ต้องปฏิรูปความรู้กันเสียก่อน – พลังงานรอบทิศ

Posts related