shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ก.คลังไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ในกระทรวงการคลังโดยรอบในช่วงกลุ่มผู้ชุมนุมให้กระทรวงการคลังเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองนั้น ไม่ได้มีความเสียหายต่อหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการคลังมากนัก และเชื่อว่าในวันที่ 11 ธ.ค.นี้จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานนั้น ยังทำได้ปกติ แม้ว่าจะมีการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาและในวันที่ 12 ธ.ค.นี้จะมีการประชุมติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.คลังไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ

Posts related

 


ก.คลังไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ในกระทรวงการคลังโดยรอบในช่วงกลุ่มผู้ชุมนุมให้กระทรวงการคลังเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมืองนั้น ไม่ได้มีความเสียหายต่อหน่วยงานสังกัดในกระทรวงการคลังมากนัก และเชื่อว่าในวันที่ 11 ธ.ค.นี้จะเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานนั้น ยังทำได้ปกติ แม้ว่าจะมีการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาและในวันที่ 12 ธ.ค.นี้จะมีการประชุมติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.คลังไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file