นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงโครงการพลังคิดสะกิดโลก ว่า โครงการฯ นี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นการลดใช้พลังงาน ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนมุมมองความคิดหันมาประหยัดพลังงาน” ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศ คือ การปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตัวเอง ผ่านการแข่งขันลดใช้พลังงานของโรงเรียน โดยจะผลักดันให้เกิดกระแสการตอบรับผ่านการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทั่วประเทศ โดยภาคตะวันตกและภาคใต้ ได้จัดขบวนรถประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยดาราศิลปิน เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้นักเรียน ครู อาจารย์ในโรงเรียนร่วมส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งในภาคตะวันตกประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีสถานศึกษาเป้าหมาย 1,898 แห่ง ส่วนภาคใต้มี 14 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี และมีสถานศึกษาเป้าหมายมากถึง 5,550 แห่ง จึงอยากเชิญชวนให้โรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพราะนอกจากจะช่วยชาติประหยัดพลังงานแล้ว โรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท สถานศึกษาที่สนใจ สามารถเลือกช่องทางการสมัครได้ ดังนี้ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.5 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มการแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.พลังคิด.com หรือ www.eppo.go.th หรือ www.facebook.com/palungkidsbyeppo สถานศึกษาที่สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 092-846-6754 ภาคตะวันตก และ 092-846-6755 ภาคใต้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.พลังงาน เปิดโครงการ “พลังคิดสะกิดโลก”

Posts related