ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า กระทรวงวิทย์ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “IP Innovation and Technology Expo : IPITEx. 2014”  หรือ ไอพีไอเทค 2014   ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย  เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  มีโอกาสเลือกผลงานของคนไทยไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีการจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ในงานดังกล่าว   โดยจะมีการนำเสนอนิทรรศการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ  ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน  โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน   นิทรรศการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลต่าง ๆ นิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน และการเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย ของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จะมีการจัดกิจกรรมนาสด้า อินจเวสเตอร์เดย์ 2014  ซึ่งจะมีการบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสําหรับธุรกิจ” และจัดแสดง 5 ผลงานเด่นของ สวทช. อีกด้วย สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   ดูรายละเอียดได้ที่  www.ipitex.org  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.วิทย์ร่วมจัด IPITEx. 2014 รวมสุดยอดนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Posts related