นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารพ.ศ. 2557 โดยบังคับให้ผู้โดยสารรถสาธารณะทุกคน ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทางเพื่อลดความสูญเสีย และป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถ ครอบคลุมทั้งรถโดยสารสาธารณะประจำทางไม่ประจำทาง และรถตู้โดยสาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.นี้เป็นต้นไป“กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกราย ต้องแจ้งให้ผู้โดยสารบนรถทุกคน คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนรถเคลื่อนตัวออกเดินทางซึ่งคาดว่า จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะหากไม่ปฏิบัติตามแล้ว จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มปรับทันที โดยไม่ผ่อนผัน เนื่องจากก่อนออกรถเจ้าหน้าที่จะเตือนให้รัดเข็มขัดทุกครั้งอยู่แล้ว ขณะเดียวกันจะสุมตรวจระหว่างการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารแอบถอดเข็มขัดออก ส่วนกรณีที่รถโดยสารที่ยังไม่ติดเข็มขัดนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท”ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้ผู้ประกอบการรถโดยสารทุกคัน ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้ครบภายในวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา จึงมั่นใจว่ารถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการมีความพร้อมในเรื่องเข็มขัดนิรภัย ที่ติดตั้งบนรถ เพราะไม่เช่นนั้น หากกรมการขนส่งทางบกตรวจพบว่า รถโดยสารสาธารณะคันไหนยังไม่ติดตั้งจะต้องโทษปรับสูง รวมทั้งหากทำผิดซ้ำซากก็จะมีการพัก และเพิกถอนใบอนุญาตตามมาด้วย“อย่างไรก็ดี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา กรมฯได้ออกตรวจสอบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ โดยได้จับกุมรถที่ยังไม่ติดตั้งไป 200 คัน ปรับไปรายละไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมทั้งได้กวดขันให้ผู้ประกอบการที่ถูกจับ เร่งติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้ครบโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาในกลุ่มที่ทำผิดก็รีบไปติดตั้งแล้ว 100 คัน ยังเหลืออีก 100 คันที่ยังไม่ติดตั้ง สำหรับรถที่กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นรถตู้โดยสารสาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่”ด้านนายอัฌษไธค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เข็มขัดนิรภัยมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่า ประชาชนบางส่วนไม่นิยมคาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกสบาย เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งที่งานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นในต่างประเทศยังยืนยันว่าเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดและบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดกับผู้ใช้รถยนต์กรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนี้ จากผลการวิจัยถึงการใช้เข็มขัดนิรภัยในไทยระบุว่า ผู้ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ม ากกว่าผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยถึง1.52 เท่า และพบว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ถึง 34 % จึงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้แนะนำวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขนส่งสั่งคาดเข็มขัดนิรภัยรถสาธารณะ

Posts related