นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เริ่มใช้หลักสูตรสอบข้อเขียนทำใบขับขี่รถยนต์มาตรฐานใหม่แล้ว โดยปรับเกณฑ์สอบผ่านจาก 75% เพิ่มเป็น 90% หรือต้องทำข้อสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า 45 ข้อ จากทั้งหมด 50 ข้อ เพิ่มจากเดิมที่ต้องผ่าน 23 ข้อ จาก 30 ข้อ พร้อมกับนำข้อสอบพร้อมเฉลยทั้งหมด 1000 ข้อ มาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปอ่าน และทำความเข้าใจก่อนเข้าสอบได้  “ไม่อยากให้ประชาชนกังวลใจมากไปกับ เพราะกรมฯได้นำข้อสอบทั้งหมดเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว และในการสอบแต่ละครั้งก็จะสุ่มคัดเลือกข้อสอบจากเว็บไซต์ 50 ข้อจากในนี้มาสอบ ดังนั้นหากอ่านทั้งหมดแล้วเข้าใจ จำได้ ต้องสอบผ่านแน่นอน ซึ่งเป็นแนวทางช่วยให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และช่วยทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วย พร้อมทั้งสั่งให้ขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาตขับรถยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาบางพื้นที่สอบผ่านง่ายกว่าบางพื้นที่”  นายอัฌษไธค์กล่าวต่อว่า บรรยากาศการปรับมาตรฐานสอบใบขับขี่วันแรก วันที่ 2 มิ.ย. 57 ยังเป็นไปปกติ มีประชาชนติดต่อทำใบขับขี่ใกล้เคียงกับวันทั่วไป โดยมีผู้ยื่นขอทำทดสอบทำใบขับขี่วันละ 200 คน แต่กรมสามารถให้บริการได้เพียง 150 คนต่อวัน จึงเกิดปัญหาบริการไม่เพียงพอและต้องรอคิวนาน ดังนั้นกรมฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการสอบใบขับขี่ โดยได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดอบรม 4 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบเพื่อลดการเข้าคิว แต่ยืนยันว่าไม่มีแผนเพิ่มเวลาการอบรม ยังคงใช้ 4 ชั่วโมงเท่าเดิม 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขนส่งเริ่มสอบใบขับขี่แบบเข้มข้น

Posts related