นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรถตู้โดยสารที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือไว้เมื่อวันที่19-20 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ส่วนกลางสำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 1- 5และสำนักงานขนส่งจ.นนทบุรี มีรถตู้มาตรวจสอบทั้งสิ้น 3,643 คัน ผ่านการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ไป2,609 คัน แบ่งเป็นรถตู้ร่วม ขสมก.45% และรถตู้ร่วม บขส. 55% ส่วนไม่ผ่าน1,034 คัน จากที่ลงทะเบียนไว้ 5,549 คัน ทั้งนี้รถที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรมฯ ได้เปิดโอกาสแก้ไขให้ถูกต้องและนำรถเข้ารับการตรวจสอบที่สำนักงานขนส่งเดิมที่เคยยื่นเอกสารไว้ในวันที่ 21-25 ก.ค.หลังจากนั้นต้องเข้ารับการตรวจสอบที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31 ก.ค.นี้ ส่วนภูมิภาคให้กลับไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเดิมที่เคยยื่นเอกสารไว้โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามรถที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นและได้รับสติกเกอร์แล้วจะยังต้องรอผ่านการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่า เป็นรถตู้ที่วิ่งจริงก่อนจะบรรจุให้เป็นรถตู้โดยสารประจำเส้นทางอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ถ้าพบว่าไม่วิ่งจริงก็สามารถยกเลิกให้สิทธิได้ “รถที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ มาจากสาเหตุทั้งอายุรถมากกว่า10 ปี ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงได้สั่งให้ไปจัดหารถใหม่และนำมากลับมาตรวจสอบภายใน3 เดือน ส่วนที่เหลือประมาณ 700-800 คัน  พบว่ามีส่วนควบไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดเช่น ไม่มีค้อนทุบกระจก ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งให้โอกาสไปแก้ไขตรวจสอบรอบสองอีกครั้งภายในวันที่21-25 ก.ค.นี้ สำหรับรถที่ลงทะเบียนไว้ 1,906 คัน แต่ไม่มาตรวจสอบในวันเวลาที่กำหนดจะตัดสิทธิการพิจารณาทันที” นายอัฌษไธค์กล่าวว่าการตรวจสอบรถตู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือทั่วประเทศ เป็นการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะของคสช. เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเจ้าของรถหรือ ผู้ขับรถจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือผู้ที่กล่าวอ้างว่าสามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับสติ๊กเกอร์ดังกล่าวได้สามารถแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตของ พล.ม. 2 รอ. ที่หมายเลขโทรศัพท์094-139-0092 หรือ 091-010-3766เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขนส่ง เผยแจกสติกเกอร์รถตู้แล้ว 2,609 คัน

Posts related