นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมกาค้าภายในกล่าวว่า ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติโดยขอความร่วมมือให้สมาคมฯแจ้งสมาชิกปรับลดราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มลงมาให้ใกล้เคียงกับราคาแนะนำที่กรมกำหนดเนื่องจากบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาพตะวันออกมีการขายหมูเป็นหน้าฟาร์มสูงถึงกก.ละ 88บาท ซึ่งเกินกว่าราคาแนะนำที่ให้ขายประมาณ 81 บาทต่อกก.ซึ่งทางสมาคมฯรับปากว่าจะให้ความร่วมมือกับกรมและเชื่อว่าสัปดาห์หน้าราคาหมูเป็นจะทยอยปรับลดลง ส่งผลให้หมูหน้าเขียงลดลงด้วย  “ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มที่ให้จำหน่ายไม่เกิน81 บาทต่อกก. หมูหน้าเขียงก็ไม่ควรเกิน 155 บาทต่อกก.โดยหลังจากนี้กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาหน้าฟาร์มหากฟาร์มไหนยังขายเกินราคาจะเข้าไปตรวจสอบต้นทุนและให้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบคุณภาพว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือไม่และจะใช้กฎหมายเข้าจัดการหากพบการกระทำผิดคือโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งตรวจสอบเขียงหมูด้วย”    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขอความร่วมมือลดราคาหมู

Posts related