นายวิทูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เตรียมออกขั้นตอนใหม่ในการออกใบอนุญาตการตั้งโรงงาน (รง.4) ให้ได้ภายใน 30 วัน จากเดิม 90 วัน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยวันที่ 10 มิ.ย.นี้ จะเชิญตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาชี้แจงขั้นตอนการออกใบอนุญาต รง.4 เช่น การเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถดึงบุคคลที่3 (เติร์ดปาร์ตี้) เข้ามาตรวจสอบรับรองเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน “ เตรียมลงนามกำหนดเอกสารที่จะใช้ในการขอใบ รง.4 ว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง นอกเหนือจากนี้จะไม่เรียกเอกสารเพิ่มอีก และกรมโรงงาน ฯ จะต้องตอบอย่างชัดเจนว่าจะมารับใบ รง.4 ได้เมื่อไร ภายในกรอบ 30 วัน ถ้าไม่ได้ตามที่ระบุไว้ กรมโรงงาน ฯ จะต้องรับผิดชอบ และในวันที่ 6 มิ.ย. จะเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการที่จะเป็นศูนย์กลางสอบถามข้อมูลของกระทรวงอุต ฯ ในทุกๆเรื่อง เช่น ขั้นตอนการขอใบ รง.4 การขอบีโอไอ การออกใบอนุญาตต่างๆอยู่ในขั้นตอนใด ติดปัญหาอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างใกล้ชิด” สำหรับเงินเพิ่มค่าอ้อยให้กับเกษตรกร ได้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิต 56/57 แล้วโดยได้ส่งให้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ในวันที่ 5 มิ.ย. โดยคาดว่า คสช.จะพิจารณาอนุมัติเร็วๆ นี้ เนื่องจากการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ คสช. ให้ความสำคัญ โดยการทยอยจ่ายเงินให้ชาวไร่อ้อยน่าจะเริ่มได้เร็วกว่า 2 เดือน โดยรายละเอียดเงินเพิ่มค่าอ้อยนั้นจะอยู่ที่ 160 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผ่านความเห็นของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)แล้ว ซึ่งจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ในวงเงินประมาณ 16,000 ล้านบาทและจะชำระหนี้จากเงินขายปลีกน้ำตาลในประเทศกิโลกรัมละ 5 บาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขอใบรง.4 อนุมัติใน 30 วัน เริ่ม1 ก.ค.นี้

Posts related