นางนันทวัลย์ ศกุนตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด “ศูนย์ไทยเทรดดอทดคอมเซ็นเตอร์” ณ อาคารริมน้ำ ชั้น 5 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดนนทบุรีว่า เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนที่มีความสนใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาให้ความรู้และความเข้าใจด้านการค้าออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพการทำการค้าออนไลน์บนเว็บไซต์thaitrade.com และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์   “จากความสำเร็จการดำเนินงานของเว็บไซต์ Thaitrade.com ทำให้มีผู้ประกอบการกว่า 60,000 ราย ไว้วางใจนำเสนอสินค้ามากกว่า 200,000 รายการมีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ เข้าชมสินค้ามากกว่า 2,107,619 ราย จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกด้วยบริการภาครัฐที่มีความก้าวหน้าในแนวคิดการบริหารงานเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการที่โดดเด่น“   สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็น เสื้อผ้า ของขวัญหัตถกรรม เครื่องแต่งกาย  ความงามและการดูแลส่วนบุคคลตามลำดับ  ซึ่งประเทศที่เข้าชมมากที่สุดนอกจากคนไทยแล้ว   จีนอินเดีย สหรัฐอเมริกา ปากีสถานตามลำดับ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขายสินค้าผ่าน “ไทยเทรดดอดคอม”ฟีเวอร์

Posts related