นายเกรียงไกร เธียรนุกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องดี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ขยายเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % อีก 1 ปี เนื่องจาก คสช. ต้องการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ และช่วยให้กระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค โดยเฉพาะภาคเกษตรกร ส่วนปีงบประมาณ 58 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58  การปรับภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมาใช้อัตราเดิม 10 % จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ หรือกำลังลังซื้อของภาคประชาชนหรือไม่นั้น เรื่องนี้คงยังไม่สามารถประเมินได้ว่า จะกระทบอย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริง รัฐบาล ณ ขณะนั้น ก็จะต้องพิจารณาภาวะเศรษฐกิจอีกครั้ง อาจจะคงภาษีเดิมที่ 7 % ต่ออีกก็ได้ หรือถ้าปรับมาใช้อัตราเดิมที่ 10 % ก็คงคาดการณ์แล้วว่า เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว โดยภาษีที่ลดลง 3 % ทำให้รายได้ของภาครัฐหายไป 200,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คงแวต7%กระตุ้นเศรษฐกิจ

Posts related