นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก( คจร.) ได้สรุปผลมาตรการการแก้ไขปัญหาจราจรถนน 10 สายตั้งแต่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่า ช่วงหลังมีผู้กระทำผิดกฎจราจรน้อยลง และอีก 2 เดือนข้างหน้า จะติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) เพิ่มอีก 40 แห่งเพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎจราจรให้เข้มข้นขึ้น และวันที่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป จะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร โดยตรวจจับผู้กระทำผิดจาก 10 เส้นทางเป็น 50 เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ ส่วนการปิดถนนลงภาคใต้ของชาวสวนยางนั้น ได้รับผลกระทบต่อการรับส่งสินค้าและอุปกรณ์ไอทีที่มาจากมาเลย์ซึ่งกำหนดส่งตรงเวลา ดังนั้น ได้ให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ประเมินการใช้เส้นทางขนส่งสินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ด้านนายวรวิทย์ เจริญวัฒนพันธ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยกล่าวว่า รถขนส่งสินค้าได้รับผลกระทบจากการปิดถนน เพราะรถขนส่งสินค้าต้องหันไปใช้ทางเลี่ยงกลุ่มผู้ชุนุม ทำให้รถต้องวิ่งอ้อมไกลขึ้นจากเดิมอีก 20 กิโลเมตร และทำให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นเที่ยวละ 500 บาท “แม้ว่าต้นทุนขนส่งสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการยังไม่ปรับขึ้นค่าขนส่ง เพราะหากปรับอาจส่งผลกระทบกับส่วนอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องการให้กลุ่มผู้ชุนุมเรียนรูปัญหาจากอดีตที่ผ่านมาว่า การปิดถนนสร้างผลเสียให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่เอง ผมไม่ต้องการให้ใครเอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน จึงอยากวิงวอนม็อบให้สำนึกถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คจร.เล็งเพิ่มถนนถูกกฎหมายในกทม.เป็น 50 เส้นทาง

Posts related